Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená

Zliatinové disky C.D.M. – ALUDISKY

Ponúkame zliatinové disky spoločnosti C.D.M., s.r.o. a to homologovaných značiek od ANZIO, MAK, Pro Line, CARMANI
Všetky diskycertifikované a schválené Ministerstvom dopravy SR pre premávku po pozemných komunikáciách SR.

Z akciových cien , ktoré sú uvedené na letáku v katalógu a aj na webovej stránke spoločnosti, poskytujeme dodatočné zľavy.