Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená

Kontakt

Ing. Marián Zimmermann – ZIMEX PNEUSERVIS
Prevádzka: Sídlisko Západ č. 1908/51A, Trstená 028 01
Tel. číslo:
Zodpovedný vedúci: Miloš Kočner,  mob.: 0907 040 936