Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená