Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená

Zabezpečujeme uskladnenie pneumatík s ošetrením pneumatík

– uskladnenie samostatných pneumatík bez disku
– uskladnenie pneumatík s plechovým alebo zliatinovým diskom.
Uskladnenie pneumatík eliminuje problémy s odvozom a dovozom pneumatík do servisu a s ich uskladnením. Zimné pneumatiky uskladňujeme počas leta a letné pneumatiky počas zimy. Očistené a odborne ošetrené sú pripravené na nasledujúcu sezónu.