Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená

Vyvažovačka – nákladná 14“ – 26“ GOLEMTECH

Vyvažovačka – nákladná GOLEMTECH