Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená Sídlisko Západ č. 1908/51A Trstená

AKO SPRÁVNE ZVOLIŤ PNEUMATIKY A DISKOVÉ KOLESÁ

Pneumatiky pre daný typ vozidla určuje vždy výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík, pričom je prípustné používať pneumatiky s vyššími kategóriami rychlostí, napr. ‘H’ miesto ‘S’. Rovnako tak je povolený aj vyšší index nosnosti, napr. 82 miesto 80. Pri zmene plášťa za iný rozmer je treba dodržať zákonné predpisy, t.j. zmena musí byť zaznamenaná v technickom preukaze vozidla.

Optimálne jazdné vlastnosti vozidla možné dosiahnuť len s pneumatikami rovnakého druhu. To znamená, že na vozidle môžu byť (s výnimkou núdzového dojazdu) súčasne použité len pneumatiky rovnakého rozmeru a konštrukcie, pričom na rovnakej náprave môžu byť tzv. rovnaké pneumatiky (t.j. pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie, druhu dezénu a značky). Konstrukciou osobných plášťov v tomto prípade je myslená konštrukcia diagonálna, radial-textil (kostra i nárazník sú z textilných kordov) a radial-steel (kostra – textilní kord, nárazník – oceľový kord). Vzájomná kombinácia plášťa týchto konštrukcií na vozidle nie je dovolená. Ďalšie podrobnosti viď Vyhláška Ministerstva dopravy o schvaľovaní technickej spôsobilosti a technických podmienkach prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách č. 102/95 Sb., § 37.

V prípade zimných pneumatík M+S doporučujeme z bezpečnostných dôvodov používať tieto vždy na celom vozidle, nielen na jednej náprave. Vzájomnou kombináciou zimných pneumatík s letnými možno akceptovať len v prípade, kedy zvyšková hĺbka drážky zimného dezénu < 4 mm, t.j. hranica, kedy zimná pneumatika stráca svoje špeciálne zimné vlastnosti.

Zmena plášťov si vyžaduje veľmi často aj zmenu diskových kolies. Preto aj voľbu diskových kolies je treba prevádzať podľa doporučení výrobcu a ich zmenu rovnako zaznamenať v technickom preukaze vozidla.
Zdroj: www.barum.cz